Počet položek: 0 0,- Kč

Žádost o servisní pomoc

Obecné informace od servisního technika si prosím přečtěte, je třeba, abyste měl/a na Váš problém náhled ve stejných dimezích jako mají opraváři. Jen tak si můžete porozumnět:

Servisní technik

ZÁSADA č. 1 - Domácí spotřebič je elektrické zařízení

Ačkoliv se většina lidí domnívá, že když je spotřebič po záruce, může s ním manupulovat svobodně dle svých představ, není to docela pravda. Spotřebič je elektrické zařízení a při nesprávné manipulaci může i zabít. Stejně, jako k řízení vozidla potřebujete řidičský průkaz, zde již k otevření krytu spotřebiče musíte mít kvalifikaci dle vyhl. 50/1978 Sb. Určitě nikdo z nás nechceme, abychom přivodili sobě nebo svým blízkým úraz elektrickým proudem! Speciálně upozorňuji na mikrovlnné trouby, kde se pracuje s vysokým napětím. Jste si jistá/ý, že opravu zvládnete bez rizika následků?

ZÁSADA č. 2 - Chybové hlášení určuje proces, který neprobíhá

Často slyším od našich zákazníků názor, že je možné podle chybového hlášení doporučit díl, který se má vyměnit a problém bude vyřešen. Bohužel to tak není z několika důvodů:

 A. Poskytnutím chybového hlášení Vás spotřebič upozorňuje, že vykonaná domácí práce neproběhla dle nastavených parametrů a její výsledky budou patrně nevalné kvality - přeloženo do uživatelského jazyka Pračka: "Nepodařilo se mi napustit vodu.", Myčka: "Myla jsem jen jedním mycím ramenem.", Trouba: "Přehřála jsem se.". Potom musí přijít někdo, kdo vezme Ohmmetr a Voltmetr a zjistí důvod toho problému. Pokud spotřebič nehřeje, vadné těleso je jen jednou z mnoha možných příčin. Další jsou chyby v oblasti přerušené kabeláže (u myček), NTC termistorů, bezpečnostních termostatů, řídících prvků (spínací relé), chybějící impulzy z cirkulačního čerpadla u myček, slabý výkon čerpadla a další.... ŽÁDNÝ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČ NEUMÍ JEDNOZNAČNĚ SAMODIAGNOSTIKOVAT KOMPONENT, KTERÝ ZÁVADU VYVOLAL.

B. Často se setkáváme se závadovými řetězci. Jinými slovy "Jedna závada vyvolá další." Např. zkrat některého komponentu zničí řídící modul, protože jeho součástky nevydrží proudovou hodnotu, která je několikanásobně vyšší, než při běžném provozu. Při neúplné diagnóze můžeme dokonce ohrozit i nový díl, který pro opravu zakoupíte. Např. výměna modulu před odstraněním příčiny zkratu vede k opětnému zničení nového modulu. NOVÝ DÍL LZE ZNIČIT OPRAVOU V NESPRÁVNÉM SLEDU ČINNOSTÍ.

C. Ani chybová hlášení nejsou dokonalá. Každý servisní technik Vám potvrdí, že existuje několik typů závad, kde spotřebič hlásí chybové hlášení, které ve skutečnosti není objektivní. Důvodem jsou při vývoji spotřebiče neočekávané komplikace, na které není řídící systém připraven. Např. u jedné řady myček se objevuje hlášení "nevypouští", ale chyba je v oběhovém čerpadle, které s vypouštěním nemá žádnou souvislost. ZKUŠENOSTI OPRAVÁŘE MOHOU ZJEDNODUŠIT I ZLEVNIT OPRAVU.

ZÁSADA č. 3 - Ne každá oprava je správné rozhodnutí

Při diagnostice závady je vhodné, pokud je to s ohledem na průběh závady možné, posoudit celkový stav výrobku. Osobně bych nedoporučil výměnu komponentu ve spotřebiči, který vykazuje příznaky dalších závad, příp. bych alespoň majitele spotřebiče na toto zjištění upozornil. Elektrické závady dopředu poznat nelze, ale mechanické se projevují i několik měsíců před okamžikem, kdy výrobek odstaví z provozu. ZEPTEJTE SE VAŠEHO OPRAVÁŘE NA MECHANICKÝ STAV VAŠEHO POMOCNÍKA PŘED OPRAVOU. Ano, zaplatíte za jeho práci a cestu, ale ušetříte výdaje na další náklady v blízké budoucnosti a prostředky můžete využít na nákup nového výrobku.

Kontakt na pracovníka servisní pomoci.