Počet položek: 0 0 Kč

Odborný web pro technickou domácnost

Recenze obchodu www.kupaoprav.cz

27.05.2024

ochota, zajištění i většího množství, cena

27.05.2024

Rychlé, dle popisu přesně pro můj model

27.05.2024

rychlost doručení a cena výrobku

27.05.2024

Rychlost Nabidka Kategorizace Cena vyrobku

Balné navíc

27.05.2024

Rychlost

Další recenze

 

Důležité upozornění:

Veškeré činnosti, při kterých je nutné otevřít kryt elektrického spotřebiče, může provádět jen osoba, která má dle Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů č. 250/2021 Sb. doplněný Nařízením Vlády 194/2022 Sb. (dříve vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice) dostatečnou kvalifikaci či způsobilost k provádění oprav na elektrických spotřebičích. Nedodržení této vyhlášky může mít za následek elektrický šok s následkem velmi vážného zranění nebo smrti.

Při nedodržení tohoto nařízení se naše společnost zříká jakékoliv odpovědnosti za důsledky Vašeho jednání. 

 Pozor! Elektrické zařízení.