Počet položek: 0 0,- Kč

Stav č. 2. Vůbec nechladí, ani nemrazí, ale svítí kontrolky (pokud je jimi spotřebič vybaven) či vnitřní osvětlení, nejsou slyšet žádné zvuky

Důležité upozornění: 

Veškeré činnosti, při kterých je nutné otevřít kryt elektrického spotřebiče, může provádět jen osoba, která má v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice dostatečnou kvalifikaci či způsobilost k provádění oprav na elektrických spotřebičích. Činnost bez potřebných znalostí a zkušeností může mít za následek elektrický šok s důsledkem velmi vážného zranění nebo smrti a může být nebezpečná i pro další osoby ve vaší domácnosti.

Pravděpodobné příčiny tohoto stavu:

POZOR: U některých chladniček se systémem no-frost probíhá po připojení spotřebiče k elektrické síti odtávání výparníku. Takový stav může navodit pocit, že se jedná o závadu, ale spotřebič se do cca 30 minut zapne a proces chlazení (mražení)  se zahájí. Pro finální diagnózu závady, nechte spotřebič alespoň tuto dobu připojený k napájecímu napětí a zapnutý a sledujte, zda se neobjeví zvuk kompresoru.

1. Spínací prvek chodu chladničky nebo mrazničky má závadu - Termostat nebo řídící elektronika jsou přerušené.

2. Ochranný prvek chodu kompresoru je přerušený - Tepelná ochrana kompresoru nebo invertorová elektronika kompresoru jsou vadné.

Možné závady a jejich odstaňování:

1A) Pro chladničky řízené termostatem

Na všech kontaktech termostatu nelze naměřit stejné napětí - Pokud je v chladničce nebo mrazničce teplo, musí být všechny kontakty termostatu propojené. Změřte napětí na kontaktech 3, 4 a 6 termostatu v zapnutém stavu, zda je na všech stejné (230-240 V AC, příp. 12V DC u autoledniček či karavanů). Pokud na některém kontaktu žádnou hodnotu nenaměříte, má termostat závadu.

Řešení: 

- Výměna termostatu. 

https://www.kupaoprav.cz/kategorie/kapilarni-termostaty-do-chladnicek-a-mraznicek/

1B) Pro chladničky řízené elektronikou

Na vstupu a výstupu spínacího relé nelze naměřit stejné napětí - Relé je součást řídící elektroniky. Obvykle je to největší součástka tvaru kvádru, jejíž čtyři (5) kontakty jsou přiletované do modulové základní desky. Dva kontakty jsou ovládací a dva spínací. Relé je téměř vždy ovládáno nízkým napětím (6 nebo 12 nebo 24 V DC), ale spíná přímo jmenovité napětí spotřebiče (230-240 V AC, příp. 12V DC u autoledniček či karavanů). Při měření buďte opatrní, jakákoliv chyba může vést ke zkratu a zničení celé řídící elektroniky. Napětí na obou spínacích kontaktech relé musí být stejné. Pokud na obou spínacích kontaktech relé stejné napětí nenaměříte, může se jednat o vadné spínací relé, vadnou řídící elektroniku nebo vadný senzor teploty.

Řešení:

- Kontrola relé - Pokud naměříte na relé ovládací napětí, ale kontakty nejsou sepnuté, vyměňte spínací relé.

- Kontrola senzoru - Změřte odpor teplotního čidla a porovnejte údaj s hodnotami výrobce. Pokud nesouhlasí, vyměňte čidlo dle modelu chladničky. Správné hodnoty Vám snadno vyhledáme v servisní dokumentaci k Vaší ledničce.

https://www.kupaoprav.cz/kategorie/cidla-senzory-a-pojistky-teploty-chladnicek-a-mraznicek/

- Je-li čidlo i relé v pořádku, vyměňte řídící modul

https://www.kupaoprav.cz/kategorie/elektronicke-moduly-chladnicek-a-mraznicek/

 2A) Pro chladničky s lineárním kompresorem

Změřte napětí na výstupu z teplotního regulátoru a zkontrolujte napětí, které z něj přichází do svorkovnice kompresoru.

Řešení:

- Kontrola průchodnosti tepelné ochrany kompresoru - Pokud je přerušená, vyměňte ji.

 2B) Pro chladničky s invertorovým kompresorem - na štítku kompresoru naleznete označení "Inverter", "Only electronic controller" apod

- Kontrola napětí v invertorové elektronice - Invertorová elektronika se nachází v blízkosti kompresoru.

Řešení:

- Pokud v ní naměříte napětí, ale kompresor neběží, vyměňte ji. 

https://www.kupaoprav.cz/?sekce=kategorie&filtry%5Bfulltext%5D=modul+invertor+chladni%C4%8Dka 

Obecné schéma jednokompresorové kombinované chladničky:

 Schéma zapojení chladničky

obchod@kupaoprav.cz

Vyrobeno ve spolupráci se značkou spotřebičů APPLIA'S EU.

KUPaOPRAV.cz & BUYandREPAIR.com & APPLIAS EU.com

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace