Počet položek: 0 0,- Kč

Odstoupení od kupní smlouvy

A.  Kupující vrací Prodávajícímu všechno nebo jen část objednaného zboží a to nenese žádné známky opotřebení a uvede důvod, že zboží není vhodné pro chybu na straně prodávajícího.

Prodávající vrátí Kupujícímu celou částku za zakoupené zboží a dále je povinen vrátit Kupujícímu nejnižší cenu dopravy, kterou pro doručení svého zboží aktuálně nabízí, pokud kupující prokáže, že zboží (náhradní díly vybrané dle specifických parametrů, které má kupující k dispozici) vybral nevhodně na základě nepravdivých nebo zkreslených informací, které od prodávajícího nebo v obchodě získal. K prokázání stavu postačí fotka štítu spotřebiče.

B.  Kupující vrací Prodávajícímu všechno nebo jen část objednaného zboží a to nenese žádné známky opotřebení, neuvede žádný důvod nebo že se při výběru zmýlil.

Prodávající vrátí Kupujícímu celkovou prodejní cenu zaslaného zboží. Pokud chybí nebo je poškozený obal, aplikuje srážku ve výši 50,- Kč. Originální náhradní díl bez obalu nelze použít, protože chybí číslo dílu, které jej definuje a vymezuje jeho použití.

C.  Kupující vrací Prodávajícímu všechno nebo jen část objednaného zboží a to nese známky opotřebení (ustanovení se vztahuje zejména na elektrické a elektronické komponenty, které vyžadují odbornou montáž a při použití nebo připojení do el. sítě mohou být znehodnoceny)

Prodávající podle povahy a stavu zboží rozhodne, zda je možné produkty opět nabídnout zákazníkům jako nové a bezvadné nebo existuje možnost, že jsou poškozeny a jejich další prodej by mohl být riskantní. Jednotlivé kusy zkontroluje a přezkouší a podle výsledku testu:

1. Uhradí Kupujícímu cenu vráceného zboží, ale odečte poplatek za uvedení produktu do původního stavu ve výši 10-50% z původní ceny (dle náročnosti této činnosti), nejméně však 50,- Kč

2. Zamítne vrácení peněžních prostředků Kupujícímu, pokud je zboží dále nepoužitelné. Kupující může požádat o zaslání tohoto zboží zpět na svou adresu za poplatek do 100 Kč.

Položky, které jsou speciálně upravené pro potřeby zákazníka nebo je nemožné či příliš nákladné je přezkoušet (elektronické moduly) NELZE refundovat.

Maximální délka lhůty pro vyřízení všech administrativních záležitostí dle bodu a) a b) je 14 dní od doručení vráceného zboží Prodávajícímu.

Maximální délka lhůty pro dořešení vrácení zboží dle bodu C je 30 dní, ale pokud je vyžadována externí expertíza, která zjistí stav vráceného zboží může být i delší. 

© www.kupaoprav.cz